Usage Statistics for store.banda.lenin.ru

Summary Period: May 2018
Generated 17-May-2018 16:15 GST

[Daily Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for May 2018
Total Hits 1023
Total Files 611
Total Pages 548
Total Visits 284
Total KBytes 286218
Total Unique Sites 102
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 14
. Avg Max
Hits per Hour 2 42
Hits per Day 60 162
Files per Day 35 142
Pages per Day 32 137
Sites per Day 6 21
Visits per Day 16 40
KBytes per Day 16836 83005
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.73% 611
Code 206 - Partial Content 0.49% 5
Code 302 - Found 14.86% 152
Code 404 - Not Found 24.93% 255

Daily usage for May 2018

Daily Statistics for May 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 74 7.23% 42 6.87% 40 7.30% 28 9.86% 6 5.88% 3770 1.32%
2 77 7.53% 40 6.55% 37 6.75% 31 10.92% 16 15.69% 4965 1.73%
3 78 7.62% 40 6.55% 39 7.12% 24 8.45% 12 11.76% 3387 1.18%
4 116 11.34% 57 9.33% 48 8.76% 31 10.92% 16 15.69% 75688 26.44%
5 97 9.48% 70 11.46% 70 12.77% 40 14.08% 21 20.59% 76 0.03%
6 69 6.74% 41 6.71% 35 6.39% 22 7.75% 14 13.73% 28513 9.96%
7 66 6.45% 36 5.89% 31 5.66% 24 8.45% 12 11.76% 18840 6.58%
8 31 3.03% 19 3.11% 9 1.64% 8 2.82% 13 12.75% 36215 12.65%
9 17 1.66% 8 1.31% 8 1.46% 8 2.82% 12 11.76% 8 0.00%
10 31 3.03% 17 2.78% 16 2.92% 14 4.93% 16 15.69% 2769 0.97%
11 162 15.84% 142 23.24% 137 25.00% 8 2.82% 11 10.78% 9644 3.37%
12 94 9.19% 39 6.38% 23 4.20% 17 5.99% 17 16.67% 83005 29.00%
13 62 6.06% 42 6.87% 39 7.12% 15 5.28% 19 18.63% 12599 4.40%
14 13 1.27% 5 0.82% 4 0.73% 3 1.06% 6 5.88% 4702 1.64%
15 18 1.76% 7 1.15% 5 0.91% 5 1.76% 7 6.86% 2029 0.71%
16 13 1.27% 4 0.65% 5 0.91% 4 1.41% 8 7.84% 5 0.00%
17 5 0.49% 2 0.33% 2 0.36% 2 0.70% 2 1.96% 2 0.00%

Top 70 of 78 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 72 7.04% 84 0.03% /
2 35 3.42% 52 0.02% /1998_-_Lubov_eto_vlast/
3 35 3.42% 19 0.01% /other/
4 34 3.32% 33 0.01% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/
5 33 3.23% 39 0.01% /1997_-_Bezobraznoe vremia/
6 33 3.23% 43 0.02% /2001 - Akustika 08.01.2001/
7 33 3.23% 22 0.01% /2005_-_Gitler kak Kalki/
8 30 2.93% 36 0.01% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/2007_-_Live 01.05.07/
9 29 2.83% 34 0.01% /2002_-_Anarhia ne katit/
10 26 2.54% 29 0.01% /2003_-_K Zvezdam!/
11 25 2.44% 28 0.01% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1992_-_Gorod znoi/
12 22 2.15% 24 0.01% /2000 - Akustika 04.10.2000/
13 21 2.05% 10 0.00% /Santim
14 19 1.86% 11 0.00% /1996_-_Art-klinika (live)/
15 16 1.56% 11 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/
16 15 1.47% 7 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/
17 12 1.17% 7 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/
18 12 1.17% 6 0.00% /1998_-_Anarhia ne katit/
19 11 1.08% 7 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/II/
20 11 1.08% 7 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/
21 10 0.98% 6 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/III/
22 10 0.98% 4 0.00% /NeBesPochvennoe/
23 4 0.39% 13 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/info.txt
24 3 0.29% 8098 2.83% /NeBesPochvennoe/Disneyland.mp3
25 2 0.20% 21630 7.56% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/09.mp3
26 2 0.20% 2 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1992_-_Gorod znoi/info.txt
27 2 0.20% 11558 4.04% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/03.mp3
28 2 0.20% 8195 2.86% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/05.mp3
29 2 0.20% 11079 3.87% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/06.mp3
30 2 0.20% 6941 2.43% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/02.mp3
31 2 0.20% 6289 2.20% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/03.mp3
32 2 0.20% 3709 1.30% /1998_-_Lubov_eto_vlast/song01.mp3
33 2 0.20% 6657 2.33% /2000 - Akustika 04.10.2000/10.mp3
34 2 0.20% 9569 3.34% /2003_-_K Zvezdam!/02.mp3
35 2 0.20% 9225 3.22% /2003_-_K Zvezdam!/07.mp3
36 1 0.10% 6176 2.16% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/06.mp3
37 1 0.10% 8378 2.93% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/11.mp3
38 1 0.10% 0 0.00% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/info.txt
39 1 0.10% 4602 1.61% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1992_-_Gorod znoi/03.mp3
40 1 0.10% 4743 1.66% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/01.mp3
41 1 0.10% 4922 1.72% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/02.mp3
42 1 0.10% 8088 2.83% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/04.mp3
43 1 0.10% 5962 2.08% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/07.mp3
44 1 0.10% 5316 1.86% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/08.mp3
45 1 0.10% 10964 3.83% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/09.mp3
46 1 0.10% 6394 2.23% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/II/10.mp3
47 1 0.10% 4376 1.53% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/01.mp3
48 1 0.10% 4205 1.47% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/04.mp3
49 1 0.10% 3512 1.23% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/05.mp3
50 1 0.10% 3005 1.05% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/06.mp3
51 1 0.10% 4384 1.53% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/07.mp3
52 1 0.10% 4888 1.71% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/08.mp3
53 1 0.10% 3331 1.16% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/09.mp3
54 1 0.10% 2883 1.01% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/10.mp3
55 1 0.10% 6634 2.32% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/11.mp3
56 1 0.10% 1806 0.63% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/12.mp3
57 1 0.10% 3855 1.35% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/13.mp3
58 1 0.10% 1941 0.68% /1996_-_Art-klinika (live)/04.mp3
59 1 0.10% 2066 0.72% /1996_-_Art-klinika (live)/10.mp3
60 1 0.10% 2554 0.89% /1996_-_Art-klinika (live)/12.mp3
61 1 0.10% 2330 0.81% /1996_-_Art-klinika (live)/13.mp3
62 1 0.10% 1868 0.65% /1996_-_Art-klinika (live)/14.mp3
63 1 0.10% 2296 0.80% /1996_-_Art-klinika (live)/15.mp3
64 1 0.10% 4697 1.64% /1997_-_Bezobraznoe vremia/01.ogg
65 1 0.10% 7068 2.47% /1997_-_Bezobraznoe vremia/02.ogg
66 1 0.10% 4385 1.53% /2000 - Akustika 04.10.2000/03.mp3
67 1 0.10% 4169 1.46% /2000 - Akustika 04.10.2000/05.mp3
68 1 0.10% 2675 0.93% /2000 - Akustika 04.10.2000/08.mp3
69 1 0.10% 6490 2.27% /2000 - Akustika 04.10.2000/09.mp3
70 1 0.10% 3424 1.20% /2000 - Akustika 04.10.2000/11.mp3

Top 10 of 78 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.20% 21630 7.56% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/09.mp3
2 2 0.20% 11558 4.04% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/03.mp3
3 2 0.20% 11079 3.87% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/06.mp3
4 1 0.10% 10964 3.83% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/09.mp3
5 2 0.20% 9569 3.34% /2003_-_K Zvezdam!/02.mp3
6 2 0.20% 9225 3.22% /2003_-_K Zvezdam!/07.mp3
7 1 0.10% 8378 2.93% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/11.mp3
8 2 0.20% 8195 2.86% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/05.mp3
9 3 0.29% 8098 2.83% /NeBesPochvennoe/Disneyland.mp3
10 1 0.10% 8088 2.83% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/04.mp3

Top 20 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 72 7.04% 55 19.43% /
2 30 2.93% 23 8.13% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/2007_-_Live 01.05.07/
3 35 3.42% 20 7.07% /1998_-_Lubov_eto_vlast/
4 33 3.23% 19 6.71% /2005_-_Gitler kak Kalki/
5 35 3.42% 18 6.36% /other/
6 34 3.32% 17 6.01% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/
7 33 3.23% 14 4.95% /1997_-_Bezobraznoe vremia/
8 26 2.54% 14 4.95% /2003_-_K Zvezdam!/
9 25 2.44% 13 4.59% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1992_-_Gorod znoi/
10 33 3.23% 13 4.59% /2001 - Akustika 08.01.2001/
11 21 2.05% 13 4.59% /Santim
12 19 1.86% 12 4.24% /1996_-_Art-klinika (live)/
13 29 2.83% 12 4.24% /2002_-_Anarhia ne katit/
14 22 2.15% 8 2.83% /2000 - Akustika 04.10.2000/
15 16 1.56% 7 2.47% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/
16 12 1.17% 7 2.47% /1998_-_Anarhia ne katit/
17 11 1.08% 4 1.41% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/II/
18 10 0.98% 4 1.41% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/III/
19 15 1.47% 3 1.06% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/
20 11 1.08% 3 1.06% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/

Top 20 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 72 7.04% 54 19.08% /
2 33 3.23% 24 8.48% /1997_-_Bezobraznoe vremia/
3 33 3.23% 22 7.77% /2001 - Akustika 08.01.2001/
4 35 3.42% 20 7.07% /1998_-_Lubov_eto_vlast/
5 34 3.32% 19 6.71% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/
6 33 3.23% 18 6.36% /2005_-_Gitler kak Kalki/
7 29 2.83% 15 5.30% /2002_-_Anarhia ne katit/
8 21 2.05% 15 5.30% /Santim
9 25 2.44% 13 4.59% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1992_-_Gorod znoi/
10 35 3.42% 12 4.24% /other/
11 19 1.86% 11 3.89% /1996_-_Art-klinika (live)/
12 30 2.93% 10 3.53% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/2007_-_Live 01.05.07/
13 26 2.54% 10 3.53% /2003_-_K Zvezdam!/
14 22 2.15% 9 3.18% /2000 - Akustika 04.10.2000/
15 12 1.17% 7 2.47% /1998_-_Anarhia ne katit/
16 16 1.56% 6 2.12% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/1991_-_Rezervatsiya Zdes' - Pereryv na Pizdets (1991-94)/
17 15 1.47% 4 1.41% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/
18 12 1.17% 3 1.06% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/I/
19 11 1.08% 3 1.06% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/II/
20 11 1.08% 3 1.06% /1991-95_-_2005-..._-_Rezervatsiya_Zdes/Rezervatsiya Zdes' - Akustika (I, II, III, IV)/IV/

Top 20 of 102 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 171 16.72% 104 17.02% 178 0.06% 63 22.18% 216.244.66.246
2 160 15.64% 95 15.55% 179 0.06% 67 23.59% 216.244.66.199
3 142 13.88% 132 21.60% 76 0.03% 1 0.35% 18.208.120.82
4 76 7.43% 34 5.56% 31 0.01% 32 11.27% 213.180.203.33
5 68 6.65% 18 2.95% 37875 13.23% 7 2.46% 216.244.66.227
6 39 3.81% 21 3.44% 52977 18.51% 1 0.35% 77.111.247.9
7 38 3.71% 17 2.78% 16 0.01% 17 5.99% 141.8.183.7
8 37 3.62% 8 1.31% 42590 14.88% 2 0.70% 35.226.23.240
9 37 3.62% 18 2.95% 70836 24.75% 1 0.35% 77.111.247.8
10 23 2.25% 16 2.62% 31538 11.02% 5 1.76% 66.249.64.207
11 15 1.47% 11 1.80% 20506 7.16% 5 1.76% 66.249.64.211
12 14 1.37% 10 1.64% 21222 7.41% 5 1.76% 66.249.64.209
13 12 1.17% 3 0.49% 4 0.00% 1 0.35% 213.87.154.173
14 9 0.88% 9 1.47% 5 0.00% 2 0.70% 46.229.168.72
15 8 0.78% 8 1.31% 4 0.00% 2 0.70% 46.229.168.65
16 8 0.78% 8 1.31% 4 0.00% 2 0.70% 46.229.168.68
17 8 0.78% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 5.196.87.108
18 7 0.68% 7 1.15% 4 0.00% 2 0.70% 46.229.168.67
19 7 0.68% 7 1.15% 4 0.00% 2 0.70% 46.229.168.74
20 6 0.59% 6 0.98% 4 0.00% 2 0.70% 46.229.168.73

Top 10 of 102 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 37 3.62% 18 2.95% 70836 24.75% 1 0.35% 77.111.247.8
2 39 3.81% 21 3.44% 52977 18.51% 1 0.35% 77.111.247.9
3 37 3.62% 8 1.31% 42590 14.88% 2 0.70% 35.226.23.240
4 68 6.65% 18 2.95% 37875 13.23% 7 2.46% 216.244.66.227
5 23 2.25% 16 2.62% 31538 11.02% 5 1.76% 66.249.64.207
6 14 1.37% 10 1.64% 21222 7.41% 5 1.76% 66.249.64.209
7 15 1.47% 11 1.80% 20506 7.16% 5 1.76% 66.249.64.211
8 2 0.20% 2 0.33% 8098 2.83% 0 0.00% 114.108.248.146
9 160 15.64% 95 15.55% 179 0.06% 67 23.59% 216.244.66.199
10 171 16.72% 104 17.02% 178 0.06% 63 22.18% 216.244.66.246

Top 4 of 14 Total Referrers
# Hits Referrer
1 923 90.22% - (Direct Request)
2 10 0.98% http://banda.lenin.ru/music.htm
3 2 0.20% http://away.vk.com/away.php
4 1 0.10% https://mp3.direct/

Usage by Country for May 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1023 100.00% 616 100.82% 286218 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21